tup bebek travel blog


Her çift bir çocuk sahibi olmak ister. Ancak mevcut bulunan bazı hastalıklar, genetik bozukluklar sebebiyle fertilasyon gerçekleşmemekte, yumurta döllenmemektedir. Bundan dolayıdır ki bilimadamları fertilasyonun gerçekleşmesi amacıyla pekçok yöntem geliştirmiştir. Bunda yüksek başarıyla gerçekleştirilen en iyi yöntem ise tüp bebek yöntemidir.

Tüp bebekte başarı her zaman için önemlidir. Tüp bebek yöntemiyle elbette ki %100 başarı sağlayamak mümkün değildir. Her zaman için bir eksi yön, bir olumsuz durum gerçekleşebilmektedir. Bu başarı oranının yükseltilmesi amacıyla bilim adamları tarafından birçok yöntem geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.

İşte bu uygulamalar sırasıyla şöyle yapılır:

1) Yardımcı yuvalanma (Assisted Hatching) 2) Endometriyal ko-kültür 3) Embriyo yapıştırma 4) Blastokist kültürü 5) Preimplantasyon genetik tanı 6) Embriyo dondurma 7) Tüplerin çıkartılması 8) Mikrodiseksiyon TESE.

%100 olmasa da %100 başarıya yakın bir şekilde sonuçlar ancak bu yöntemle alınmaktadır.Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüp bebek çalışması yapılan aileler bebek sahibi olmaktadır. Ülkemizin hemen her tarafında açılan tüp bebek merkezleri sayesinde de hayallerine kavuşamayan aileler yavrularına kavuşmaktadır. Tüp bebek merkezi olarak görev yapan firmalar Sağlık Bakanlığı tarafından hastane statüsünde çalışmaktadır.



Advertisement
OperationEyesight.com
Entry Rating:     Why ratings?
Please Rate:  
Thank you for voting!
Share |