Havaj 2011 travel blog

Lahaina přístav

Lahaina courthouse

ponorka Atlantis

ryby focené z ponorky

zanořování ponorky

zpět na hladině


Další nevšední den, strávený v městečku Lahaina, bývalém hlavním velrybářském přístavu v Pacifiku, a dříve také hlavním havajském městě, takže má pár historických budov a hezkou atmosferu.

Petrovým přáním bylo vyzkoušet plavbu ponorkou a jelikož byl odjezd z přístavu ve 13h, stihli jsme akorát oběd a prohlídku staré soudní budovy (z 1859), která je dominantou přístavu vedle náměstí zastiněného velkým košatým stromem z roku 1873.

Plavba ponorkou byl zajímavý zážitek, z přístavu nás zavezli transportní lodí k ponorce Atlantis speciálně uzpůsobené pro turistické pozorování, potopili jsme se ke dnu v hloubce cca 30m.

Pak jsme si jeli postavit stan v kempu cca 5 km jižně od Lahainy (Olowalu) a šli se vykoupat na nedalekou pláž kde jsme i pozorovali západ slunce do moře, nádhera!

Večer jsme ještě navštívili nedaleký přístav městečka Maalaea.

Entry Rating:     Why ratings?
Please Rate:  
Thank you for voting!
Share |