9 måneder i Asia - 2007 travel blog

Gwangju, a south Korean centre

of human rights, peace and democracy movements

mainly due to a student massacre that happened in 1980, similar to...

A perfect place to celebrate the independence day of Norway - 17....

The closest thing to a traditional 17. of may breakfast

First dinner out with Jo's colleagues

These people teach Korean children english when they are not drinking beer...


Gwangju, mitt nye hjem frem til 5. august! Etter det besoeker jeg Bergen en maaneds tid.

Jo jobber paa You and I English Learning School, som gir henne en leilighet og anstendig loenn. Leiligheten er ikke fullt saa anstendig, med bare 10-12 m2 til raadighet... Men vi har overlevd de foerste par dagene, og ser lyst paa de neste maanedene.

Jeg rakk aa pakke ut av sekken og handle inn roekelaksen i tide foer 17. mai. Det ble ikke en komplett norsk feiring, men godt broed, skinker, roekelaks, godt selskap samt is og fremfoering av nasjonalsangen paa takterassen gjorde likevel susen!

Jeg har begynt a jobbe litt for Cowi igjen, fra diverse internet-cafeer mens Jo underviser. Innimellom blir det ogsaa litt reising rundt omkring i Soer Korea... Jeg maa bare laere meg aa lese koreanske skrift-tegn og noen nyttige ord. Det Koreanske alfabetet hangeul, er kjent som et av verdens mest oekonomiske, effektive og intelligent oppbygde skriftspraak. Og skal etter sigende vaere lett aa laere! Langt fra saa komplisert som de kinesiske billedtegnene.

Det kan bety at det ikke skjer saa mye spennende paa denne siden de neste 3 maanedene. Men hvis jeg tar en tur det er verdt aa fortelle om, blir den selvsagt lagt inn! De som har klikket paa "Request update notices", eller gjoer det naa, vil faa vite pr. mail naar det skjer noe...

Korea er i hoeyeste grad preget av 2. verdenskrig og den paafoelgende Koreakrigen. Japan innvaderte og kontrollerte Korea med streng japanisering fra 1930 av. All Koreansk kultur ble forsoekt fjernet. Det eksisterte allerede da en slags indre tredeling av landet, deriblandt et noe underutviklet og missfornoeyd nord. Naar Japan tok del i krigen paa Hitler (som maatte omskrive beskrivelsen av japanere i sin egen Mein Kampf) sin side, ble Korea rammet av konflikten rundt oppgjoeret etter 2. verdenskrig. 8. August 1945, dagen foer den andre atombomen ble droppet over Nagasaki, innvaderte Sovjetunionen Korea fra nord, og rakk aa kontrollere deler av landet foer Japan overga seg. Sovjet nektet aa flytte paa seg, slik at landet automatisk ble delt i to regimer. Ett amerikastyrt/-vennlig i soer forsynt med vaapen fra USA og et sovjetstyrt/-vennlig i nord forsynt med mye mer vaapen fra USSR. I 1950 var Nord Koreas armeer godt nok utstyrt til aa innvadere soer. Av datidens frykt for kommunismens spredning gikk USA og FN inn fra soer, og klarte med tiden aa overta den Koreanske halvoeyen helt nord til Kina. Det kunne ikke Mao leve med, og sendt en million kinesere til aa fordrive FN tilbake til dagens skillelinje rett nord for 38 breddegrad. I 1953 ble den demilitariserte sonen etablert med en vaapenhvile som har vart helt frem til i dag. Jeg bor altsaa (helt, helt soer) i et land i krig med verdens ondeste diktator, som akkurat gjennomfoerte en proevesprengning av atombomben... Siste saakalte steg i riktig retning var den vellykkede proevekjoeringen av to tog som passerte grensen forrige torsdag. Et fra nord til syd, og et fra syd til nord. Foerste tog paa 56 aar som har krysset denne grensen.... Men etter sigende pleier Nord aa forsure miljoeet med ondheten sin etter hvert steg i riktig retning...

Nord Korea (Democratic People's Republic of Korea...hehe) er offisielt lukket, og i realiteten nesten fullsten sperret for amerikanere og soer koreanere. Men gitt litt tolmodighet og penger er det fullt mulig for alle andre aa reise inn. Regimet trenger turist-dollarene og Lonely Planet anbefaler det varmt. Meg og Jo har imidlertid vurdert samme moralske dilemma som for Burma, med hensyn til hvem vaare penger ender opp hos, og reiser sannsynligvis ikke. Det eneste positive vi kan haape paa aa oppnaa, er muligens aa kunne vise for vanlige folk at kommunistregimets propaganda om oss vestlige er feil... Men problemet er at streng overvaakning forhindrer enhver kontakt med folk... I tillegg til at jeg maa bukke fremfor alle statuer av Kim Il Sung og Kim Jong Il. Hvis ikke blir jeg kastet ut av landet mens min guide kastes i fengsel. Alt i alt, ikke saa fristende...

Det skal bli interessant aa sammenligne Soer Korea med Japan. Iht. vaar venn Lonely Planet er Korea det landet i Asia som er mest preget av Confucius sin laere om respekt for de eldre, din laerer, din sjef og din president... Alt hva vi i Norge har glemt alt om.. hehe.

Uansett: Jeg haaper alle har hatt en bra 17. mai, at Brann vinner serien, at saa mange som mulig av dere legger sommerferien til Soer Korea og at jeg treffer alle i Bergen i august. Takker og bukker saa mye for oppmerksomheten i denne omgang. Jeg setter pris paa deres hilsener og at det til tider har vaert opptil 19 besoekende paa en dag (Noe jeg oensker at blir slaatt 26 mai.. hint hint)

Et tankekors: Jeg bor i nabolandet til Norges naboland Russland...

Les ogsaa Jo sin historie!Advertisement
OperationEyesight.com
Entry Rating:     Why ratings?
Please Rate:  
Thank you for voting!
Share |