Morten, Kasper, Solvejg, Peder: Sydamerika 2006 travel blog

Chan Chans mure set udefra, et palads ud af ialt 9.

Ceromonipladsen

Ceromonipladsen

Typisk udsmukning, med linierne der symboliserer boelger, og nederst Pelikaner.

Udgangen fra ceromonipladsen

Fisk, symboler for havet

Mange af vaegene, bl.a. hvor der er brug for ventilation, symboliserer fiskenet.

"digitalte" symboler for fiskene

Endnu et eksempel paa fiskenet.

Et af de mange gangarealer rundt om i paladset.

Et af de 130 vandhuller (drikkevand) i Chan Chan.


Chan Chan:

Chan Chan er en meget imponerende ruin, levn fra Chumi indianernes hovedstad. Chumi kulturen levede ca. fra aar 850 - 1500. Herefter blev byen erobret af inkaerne og senere kom spaniolerne til.

Chumiernes rige stragte sig fra Lima i syd til Ecudor i nord, og fra kysten og ind til bjergene. Bredden af denne straekning varierer meget, fra 3-4 km til 15-20 km vil jeg gaette paa. Chan Chan var chumiernes hovedstad og fyldte i udbredelse saa meget som 20 km2 hvoraf der idag er ruiner paa ca 14 km - mange dog meget forfaldne hvor kun dele af murene staar tilbage. Byen var beboet af op til 40.000 indbyggere hvilket var ekstremt meget paa det tidspunkt. Centrum i byerne var de store paladser hoevdingen/kongen byggede. Hver ny konge paabegyndte bygningen af sit eget palads naar den gamle konge doede, hvorefter det gamle palads blev efterladt som gravkammer. Der var ialt 9 paladser hvoraf vi var inde at se den bedst bevarede.

Det altdominerende rum var ceromonipladsen som er det foerste man kommer ind i. Ellers er paladsen opdelt af mange lange gange der selvfoelgelig fungerer som saadan, men ogsaa som markedspladser. Paladserne i sig selv var smaa bysamfund med huse og rum til alle de formaal der nu engang var behov for.

Selv store vandhuller var der, forsynet af naturlige kilder. Der var ialt 130 sadanne, hvilket var en af grundene til at Chumierne kunne modstaa inkaerne i ca. 10 aar.

I den fjerneste ende laa kongen og hans familie begravet. Det var saadan, at naar kongen doede saa blev kongens kone ofret ved samme lejlighed og begravet lige ved siden af. Nok ikke en skik Henrik d.3 ville saette saerlig stor pris paa.

Der var masser af symboler rundt om i paladset. De var alle paa den ene eller anden maade knytte til havet maanen eller solen som var de vigtigste elementer for chumierne.

Selvom der kun var det ene palads der var velbevaret, gav omtaadet et godt indtryk af hvor stort det har vaeret engeng. Det er en underlig fornemmelse at vaere et saadant sted, og samtidig gaa rundt og forestille sig hvordan og hvilken liv der har vaeret for laenge siden.

Hilsen alle 4.

Entry Rating:     Why ratings?
Please Rate:  
Thank you for voting!
Share |