Travelling Andrzej - Ukraina - lipiec 2012 travel blog

Travelling Andrzej - Ukraina - lipiec 2012

Warszawa - Przemysl - Lwow - Kijow - Warszawa

Kurs wymiany:
1 USD = 8 hrywien

Order: oldest at top ( reverse )

 
 
 
Warszawa - Przemysl
 
 
 
Przemysl - Lwow
 
 
 
Lwow
 
 
 
Lwow - Kijow
 
 
 
Kijow
 
 
 
Kijow
 
 
 
Kijow
 
 
 
Kijow - Warszawa
Share |